Misyon ve Vizyon

Vizyon

''Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek''
Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket olarak, tozsuzlaştırma sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek.


Misyon

Toplumsal, çevresel, yasal ve atik değerlere bağlı kültürümüz ile

  • Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize,
  • İş sağlığı ve güvenliği öncelikli yönetim anlayışımız ve sürekli gelişim olanakları ile çalışanlarımıza,
  • Diğer tüm paydaşlarımıza, değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider endüstri şirketi olmaktır.


Kalite Politikamız

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek.
  • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak.
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak.
  • Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, DTI Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır.