Elektrostatik Filtreler

Hava kirliliği kontrolünde düşük basınç kaybı ile yüksek verim

Diğer filtre türlerine göre daha düşük enerji tüketimi, düşük yedek parça maliyetleri ve minimum bakım gereksinimlerinden dolayı tercih edilen elektrostaik filtreler işletme maliyetlerini azaltarak yüksek verim sağlamaktadır.

Tozlu gazın önüne engel konulmadan toz tutma işleminin gerçekleştirildiği Elektro filtreler, sıcaklığı ve rutubeti yüksek olan tozlu gazların tozundan arındırılmasında etkin olarak kullanılabilmektedir.

Çalışma Prensibi
Uygulamanın şekline göre bir Gaz Soğutma Kulesi ile birlikte tesis edilebilen Elektro filtrelerde prensip, verici ve toplayıcı elektrodlar arasında uygulanan yüksek gerilimle meydana gelen korona olayı vasıtasıyla gaz içindeki toz ve parçacıkların elektrostatik olarak yüklenmesi ve toplayıcı elektrod plakaları üzerinde toplanmasıdır. Yüksek verimleriyle Elektro filtreler hava kirliliğini önleme sistemleri içinde çok önemli bir yer tutarlar.